Elektrownie Słoneczne

kompletne systemy zasilania PV

Komponenty i Akcesoria

podzespoły systemów PV

O Systemach Solarnych

wprowadzenie i poradnik

w naszym sklepie

Home   »   Firma  »   Specjalizacja  »  Polityka jakości  »  Certyfikaty  »  Management letter


EBORX Management Letter


The Solar Story

W naturze od początków istnienia naszej planety słońce było, jest i będzie głównym źródłem energii. Obecnie znane nam jako konwencjonalne źródła energii węgiel, gaz czy ropa to również energia solarna, skompostowana na przestrzeni ostatnich 300 milionów lat. Surowce te wydobywane są od około 200 lat, a ich zasoby określa się na najbliższe 100 i nawet gdyby wystarczyły na kolejne 300 lat to i tak nie ma to znaczenia ponieważ są nieodnawialne.
Ich nieodwracalne wyczerpanie jest pewne, a skala ich całkowitej eksploatacji odpowiada spaleniu 100 letniego drzewa w przeciągu godziny, a co dalej ?
 

Technologia wytwarzania energii od 200 lat jest ta sama. Energię elektryczną wytwarza się głównie w procesie pozyskania pary wodnej i ciśnienia napędzającego turbiny i generatory prądu, a l
ogika działania (nawet elektrowni atomowej) podobna jest do parowozu z przed 200 lat i nadal bazuje na czynniku wysoko-temperaturowym, procesie spalania. Szkoda, bo wszechświat jest pełen energii, a szansa realnej technologicznej zmiany pojawiła się już w połowie XX wieku. Jej inicjatorem było wojsko, zresztą podobnie jak w przypadku innych przełomowych innowacji (penicylina, GSM czy GPS). Szukano technologii produkującej energię elektryczną w sposób autonomiczny i trwały na lata - w kosmosie. Nadszedł czas fotowoltaiki, technologi produkującej energię elektryczną ze światła. W naturze podobny efekt fotosyntezy stanowi podstawę życia na ziemi. Po latach badań i rozwoju technologia PV (fotowoltaiczna) stała się głównym źródłem zasilania pojazdów kosmicznych w energię elektryczną. Na ziemi po latach sprawdziła się w kalkulatorach i lampkach ogrodowych, zasilanych niewielkimi panelami solarnymi. Jeżeli kalkulator czy lampa solarna może działać latami autonomicznie, to dlaczego nie dom czy budynek?

System & Technology

Wykorzystanie energii odnawialnych zakłada nie tylko technologiczną innowacje, ale umożliwia przede wszystkim ewolucje systemową - zamiane z konsumenta w producenta energi. Zmiane fundamentalną. Dzisiaj wymiana żarowki na energooszczędną lub samochodu na ekonomiczny jest wobec kolejnej podwyżki cen energii czy paliwa oszczędnością pozorną. Dzisiejsza oszczędność, jutro stawia konsumenta w punkście wyjścia, pogłebiając zależności od istniejących oligopoli energetycznych. Problem jest bardzo istotny, bo obecny system stawia jego uczestników (włącznie z organami nadzoru i regulacji ustawowej) praktycznie przed faktem dokonanym. Dlatego dla zmiany rynku energetycznego istotnym jest demokratyzacja systemu, zakładająca mix energetyczny w oparciu o innowacje i technologie.

W kwesti demokratyzacji rynku energetycznego istnieje kilka sprawdzonych europejskich standardów ustawodastwa, umożliwiających indywidualnym wytwórcom odprowadzenie energi elektrycznej do lokalnej sieci. Ciekawym rozwiązaniem, stosowanym w niektórch krajach europejskich (np. w Danii) jest "Transfer Energii Netto", wedle którego nie dochodzi do skup prądu, ale rozliczenia jego transferu wedle własnego zużycia. Działa wedle zasady: równowartość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci, można pobrać w różnych okresach czasu (rocznych/półrocznych) wedle bilansu kWh z dwóch niezależnych liczników: poboru i odprowadzenia. Bilans wskazań licznika transferowego (odprowadzającego prąd solarny do sieci) pomniejszany jest o opłatę manipulacyjną/transferową, pobieraną przez operatora sieci. Rozwiązanie, model umożliwiający produkcję energii na własne potrzeby, a w przypadku jej nadmiaru zasilenia lokalnej sieci. Sporą zaletą jest też fakt ograniczenia wielkości instalacji systemu do mocy własnego zapotrzebowania, bo system ten nie przewiduje zapłaty za nadwyżki transferowe. Użytkownik planuje wielkość systemu wedle własnego zużycia, a wóczas średnia moc systemu PV dla standardowej rodziny wynosi około 5kWp, z roczną produkcją energii elektrycznej systemu około 4.200 kWh/na rok.  


Tę logikę zrozumiano przed laty w wielu krajach Europy. , a jej podstawową zaletą jest znana górna granica ceny energii elektrycznej, znana od początku działania systemu, takiej gwarancji nie daje żadna inna technologia, zależna od węgla, gazu, ropy czy uranu. Dodatkowym aspektem jest efekt ekologiczny trudnych do oszacowania nominlanie, bo chodź dla niektórych bezcenny dla innych nadal pozostaje bez znaczenia. Dlatego głównym motorem rozwoju technologii solarnych jest ich rachunek ekonomiczny. 


W praktyce wy/..

  


syntax error: remark blogcenter from www.eborx.com/blog/blog.php

skąd energia na przyszłość ?

© EBORX Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Solar for Kids fotowoltaiczny blog solar systems na facebook